• תמיכה חינם
  • תת משתמשים
  • ניהול שרתי לקוחות
  • כל המודים בפאנל חינם
  • מורץ על Linux
  • אירוח ברחבי העולם
  • חשבון ריסיילר FastDL חינם