• תמיכה חינם
  • חומרה איכותית
  • טכנולוגיית SSD
  • הגנות DDOS
  • Linux או Windows
  • Arbor Firewall כלול